Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Äga eller hyra samhällsfastigheter – analysen är viktig

Frågan om offentliga aktörer ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler analyseras på djupet i en ny rapport.

Ska offentliga aktörer äga eller hyra sina verksamhetslokaler? Frågeställningen är inte bara viktig. Den har dessutom blivit högaktuell på senare tid och diskuteras nu i flera sammanhang.

För att kunna fatta väl underbyggda beslut krävs som regel en ordentlig analys. I en ny rapport från Kommuninvest, som fokuserar på hur offentliga aktörer kan agera, vägs äga- och hyra-alternativen mot varandra.

Rapporten är skriven av Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest (tjänstledig), med medverkan av Lars Heikensten, tidigare bland annat riksbankschef, och Hans Lindblad, tidigare bland annat riksgäldsdirektör.

En av de centrala slutsatserna:

Starka skäl talar för att det blir billigare för medborgarna om staten, regionerna och kommunerna själva äger de fastigheter de verkar i.

Rapporten: Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – viktiga överväganden för offentliga aktörer