Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Äldreomsorgen – politikens problembarn?

De ekonomiska förutsättningarna inom äldreomsorgen är tuffa. Det finns möjligheter, men också betydande utmaningar.

I det nya numret av Ekonomisk Debatt finns ett valsymposium, där några centrala frågor i valrörelsen analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. En av artiklarna är skriven av Emelie Värja, forskningschef på Kommuninvest: ”Äldreomsorgen – politikens problembarn?”

I en femstegsanalys gör hon en genomgång av de ekonomiska grundförutsättningarna på området. Hon konstaterar att det finns goda möjligheter, inom exempelvis digitalisering och nya arbetssätt, men att det också finns betydande utmaningar:

”Detta är en verksamhet där prioriteringsstatusen länge varit låg, där det kostar mycket att satsa, där sambanden mellan kostnad och kvalitet är oklara, där kompetensförsörjningen är en tung bromskloss och där de uppenbara nycklarna till framgång kräver en kulturförflyttning. Med så pass tuffa ekonomiska, demografiska och andra realiteter är de svepande krafttagen inte alls enkla att sätta i verket.”

Läs artikeln: Äldreomsorgen – politikens problembarn?