Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Ekonomiska realiteter post-corona: Vilken välfärd har vi råd med?

16:00

2021-04-22

Interaktiv utbildning med nätverkande och gruppdiskussioner

I finansieringen av välfärden står vi nu inför dubbla utmaningar. På kort sikt gäller det att under coronapandemin säkra kvalitet, volymer och uthållighet. Samtidigt gäller det att framöver, när pandemin väl är över, säkra långsiktig ekonomisk hållbarhet.

En viktig faktor i det längre perspektivet är den demografiska utvecklingen. Att det blir allt fler äldre och yngre i befolkningen, medan andelen yrkesarbetande minskar, ger en ökad efterfrågan på välfärd och en allt svårare ekonomisk ekvation. Att få välfärdens ekonomi att gå ihop blir en allt större utmaning.

Mot den bakgrunden fokuserar denna utbildning på grunderna i välfärdens finansiering: skatter, statsbidrag, utjämningssystem, resultat, effektivisering o s v. Vilka vägval står vi inför i utvecklingen av skattesystemet, ansvarsfördelningen mellan stat och kommuner/regioner samt fördelningen av resurser över landet och mellan grupper? Vilka resultat och effektiviseringar behöver vi klara av? Hur påverkar de olika vägvalen kvaliteten? Vilken välfärd har vi egentligen råd med?

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Stockholms Universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning

Susanne Spector, chief analyst på Nordea samt medlem i expertgruppen Välfärdsekonomerna

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest samt medlem i Välfärdsekonomerna

 

Här kan du se hela utbilningen: