Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Vilken välfärd vill vi ha år 2030?

13:00

2022-07-04

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4

Om vi blickar framåt mot år 2030 – vilken välfärd ska vi sikta på?

Se seminariet i efterhand:

Välfärden står inför stora utmaningar. En är finansieringen. I en åldrande befolkning kommer efterfrågan på välfärdstjänster öka och färre behöva försörja allt fler. En annan är kompetensförsörjningen. Redan i dagsläget har kommuner och regioner det tufft att rekrytera. Med en allt äldre befolkning kommer det sannolikt att bli ännu svårare. En tredje utmaning är den gröna omställningen. Där behöver tempot drivas upp för att det ska gå att möta helt nödvändiga klimat- och miljömål.

Om vi blickar framåt mot år 2030 – vilken välfärd är det då som vi ska sikta på? Vilka åtgärder krävs i dagsläget för att välfärdssystemet ska bli långsiktigt hållbart? Vad bör staten göra? Var bör kommuner och regioner ha sina prioriteringar? Vilka välfärdsfrågor är viktigast i valrörelsen?

Panel
Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU
Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF
Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom

Seminariet äger rum hos Kommuninvest i Almedalen, Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, Strandvägen 4.

Seminariet kommer även att streamas så att alla som inte är på plats i Almedalen kan följa det i digitalt format. Länk för streaming.