Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Gröna obligationer bidrar till 603 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna finansiering fortsätter att bidra till en viktig minskning av CO2-utsläppen

Den positiva trenden för Kommuninvests gröna finansiering fortsatte under 2021. Enligt rapporten Green Bonds Impact Report, December 2021, som presenteras idag, bidrar de 491 investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer till sammanlagt ca 603 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp årligen.

Den gröna låneportföljen växte snabbare än Kommuninvests traditionella utlåning. Vid slutet av 2021 omfattade den 491 berättigade gröna investeringsprojekt. Totalt hade 58,1 miljarder kronor betalats ut i Gröna lån. Den gröna andelen i den totala låneportföljen steg till 12,6 procent.

Effektrapporteringen följer riktlinjer etablerade inom det nordiska samarbete som Kommuninvest initierat och som resulterat i Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting. Rapporteringen inkluderar alla investeringsprojekt som finansieras med Gröna lån inom ramverket för gröna obligationer. Samtliga projekt kan granskas i detalj i en Excel-fil som bifogas rapporten.

Tomas Werngren, vd på Kommuninvest:

– Vår gröna finansiering fortsätter att leverera goda resultat. Med en kontinuerlig volymökning och många riktigt innovativa investeringsprojekt är trenden positiv. Kommuner och regioner tar ett stort ansvar för att driva den gröna omställning som krävs för att säkra en hållbar utveckling på längre sikt.

Läs mer och ladda ner rapporten