Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Om Society Lab

Syfte

Frågor som rör välfärden och dess finansiering är avgörande för samhällsutvecklingen. Samtidigt är de komplexa. Att driva de investeringar som krävs för att säkra en välfungerande välfärd är en stor utmaning. Ambitionen med Society Lab är att med den hållbara välfärden i fokus skapa nya kunskaper och aktiv dialog bland samhällsintresserade unga.

Aktiviteter

Alla är varmt välkomna att följa Society Lab, via nyhetsbrev och sociala kanaler, samt delta i de aktiviteter som arrangeras under året: seminarier/webbinarier, utbildningar, studiebesök med mera. Allt är kostnadsfritt. Society Lab är särskilt riktat till samhällsintresserade unga – som studerar eller är inne på de första stegen i arbetslivet.

Initiativ

Initiativtagare till Society Lab är Kommuninvest. Detta är ett kreditinstitut som ägs av 294 kommuner/regioner och fungerar som kommunsektorns största långivare. Uppdraget handlar om att erbjuda en effektiv och hållbar finansiering av bland annat förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder, infrastruktur, vårdcentraler och sjukhus. Genom Kommuninvest får ägarna bättre finansieringsvillkor än de hade kunnat fixa på egen hand. En del i uppdraget är att sprida kunskap och bidra i diskussionen om kommunsektorns finansiering.

För mer information om Kommuninvest, se www.kommuninvest.se.