Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Snabbt stigande räntor för kommunsektorn

De räntor som kommunsektorn betalar i sin upplåning stiger nu snabbt.

Kommuninvest har tillgång till unik data som gör det möjligt att kontinuerligt kan följa vad kommunsektorn betalar i ränta på sin upplåning. Rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ger en bild av det aktuella ränteläget.

Från Q2 2021 till Q2 2022 steg genomsnittsräntan för kommunsektorn på nya affärer från 0,23 till 1,18 procent. Det är ett stort steg – som troligtvis kommer följas av ytterligare ränteökningar. Det har skett en rask rörelse från en räntemiljö till en helt annan. Detta innebär bland annat att räntekostnaderna blir en tyngre och viktigare del i den kommunala ekonomin.

Pressmeddelande och rapport.