Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Välfärdsekonomerna: Nya tider ger behov av förändrade investeringar

Välfärdsekonomerna: Fokus i kommunsektorns investeringar behöver flyttas från expansion till underhåll och omställning

Expertgruppen ”Välfärdsekonomerna” presenterar idag sin femte rapport: ”Nya tider – nya investeringar: Fem goda råd för kommunsektorn”.

Mycket tyder på att det finns behov av ett skifte när det gäller kommunsektorns investeringar. Fokus behöver flyttas från expansion till underhåll och omställning.

Mot bakgrund av detta ger expertgruppen fem råd för den fortsatta investeringsplaneringen:

  1. Se realistiskt på befolkningsutvecklingen
  2. Gör en fördjupad koncernanalys för att klargöra investeringsutrymmet
  3. Prioritera underhåll
  4. Säkra tillräckligt investeringsutrymme för den gröna omställningen
  5. Driv långsiktiga effektiviseringar – även utanför investeringsbudgeten

Läs mer och ladda ner rapporten