Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Framtidspolitikerna: Vart är miljö- och klimatpolitiken på väg?

16:00

2023-06-29

Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, Strandvägen 4

Viktig paneldebatt i Almedalen om framtidens gröna investeringar

29 juni, på plats i Almedalen, arrangerar Kommuninvest en workshop om framtidens gröna investeringar.

I mars presenterade FN:s klimatpanel ännu en alarmerande rapport. En viktig slutsats är att investeringarna i den gröna omställningen behöver öka.

Samtidigt har investeringsdynamiken blivit allt kärvare. Med högre ränte- och produktionskostnader har de flesta investeringar blivit betydligt dyrare. Konjunkturläget ser relativt tufft ut. På den politiska planhalvan verkar det dessutom ha blivit svårare att nå den samsyn som krävs för att kunna agera långsiktigt i dessa frågor.

Hur bör man nu se på möjligheterna och utmaningarna kring de gröna investeringarna? Vad är att vänta framöver?

Den andra delen av workshopen har ett politiskt perspektiv.

29 juni kl 16.00 – 16.45
Framtidspolitikerna: Vart är miljö- och klimatpolitiken på väg?
Douglas Thor, förbundsordförande MUF
Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU
Stefan Sarmes, förbundsordförande KDU
Caroline von Seth, förbundsordförande CUF

Workshopen äger rum på Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, på Strandvägen 4.

Varmt välkommen!