Vi använder kakor (cookies)

Vi använder nödvändiga kakor, samt kakor för att samla in analysdata så att vi kan förbättra vår webbplats. Läs mer om vår användning av kakor.

Välfärden efter pandemin: Vad behöver fixas och utvecklas?

16:00

2021-03-18

Interaktivt webbinarium

Pandemin är en hård påfrestning för välfärden. I och med att vaccineringen nu har kommit igång kan den akuta fasen snart vara slut. Frågan blir då hur återgången till en ny normalitet ska se ut.

Pandemin har skapat problem. Listan för ”efterarbetet” är lång. Det rör sig om att beta av de förlängda köerna till operationer och andra behandlingar som skjutits upp; att hantera psykisk ohälsa och sociala problem som isolering och andra påfrestningar kan ha fört med sig; att stötta barn och unga som p g a distansundervisning och störningar halkat efter i skolan; att vidta åtgärder för att de som blivit arbetslösa, särskilt i utsatta grupper, ska kunna komma i arbete o s v.

Pandemin har också exponerat brister. Så långt är det, vid sidan av den begränsade frågan om beredskapslager, äldreomsorgen som har varit i fokus. Där rekommenderade Coronakommissionen en bred ambitionshöjning.

Hur ska dessa problem och brister hanteras? Hur bör prioriteringarna se ut? Hur ska vi få välfärden på fötter igen?

Medverkar gör:
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
Asal Gohari, förbundsstyrelseledamot SSU
Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad (KD)
Gissur Erlingsson, bitr. professor, Centrum kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet

 

Här kan du se hela webbinariet: